12:00 - 13:00 Sesiwn 1 – Chwilio am Atebion

Yn y sesiwn hon, cyflwynwn y datrysiadau cynaliadwy sydd ar gael i gynyrchiadau. Byddwn yn dangos sut gallwch gael effaith o fewn eich cyllidebau ac yn eich arfogi â’r cwestiynau y dylech fod yn eu gofyn i gyflenwyr, yn ogystal â sut i gynllunio’ch ynni’n fwy effeithlon, ystyried tanwyddau a thrafnidiaeth amgen – a gwneud i arlwyo weithio’n fwy cynaliadwy heb ysgogi gwrthryfel ymhlith y criw.

Cyfarfod â’r panelwyr:

Cymedrolw – April Sotomayor
Head of Industry Sustainability, BAFTA albert

Emily Williams
Managing Director, Doing Good Catering

Lesley Marr
Business Development and Sustainability Director,  NXTGENbps

Suzanne Dolan
Sustainability Manager, BBC Studios

Ed Talfan
Creative Director, Severn Screen

13:00 - 14:00 Cinio

14:00 - 15:00 Sesiwn 2 – Cyflwyno’r Seilwaith

Mae’n rhaid i ni gydweithio i gyflawni ein nodau. Edrychwn ar sut i greu stiwdios cynaliadwy a modelau effeithiol o economi gylchol a beth yw rôl data i lywio ein camau nesaf.

Cyfarfod â’r panelwyr:

Cymedrolw – Steve Smith
Project Manager Screen New Deal, BAFTA albert

Marsden Proctor
CEO, Facilities By ADF

Ella Nevill
Head of Engagement and Partnership Development, CAMA AssetStore

Robert Llewellyn
Founder and Presenter, Fully Charged Show

Lee Jackson
Studio Manager, Wolf Studios Wales

15:15 - 16:15 Sesiwn 3 – Sgiliau’r Dyfodol

Wrth i’n diwydiant newid, bydd angen rolau a sgiliau newydd. Byddwn yn ystyried sut rydym yn paratoi newydd-ddyfodiaid i’n diwydiant yn ogystal ag uwchsgilio ein talent bresennol, i roi darlun o weithlu’r dyfodol.

Cyfarfod â’r panelwyr:

Cymedrolw – Stephanie Wrate
Project Manager, BAFTA albert and Head of Production

Tilly Ashton
Sustainability Advisor, Severn Screen

Rhys Bebb
Education and Training Manager, Screen Alliance Wales

Amy Daniel
Filmmaker, Amdani

Ruth Stringer
Sustainability and Impacts Manager, GALWAD

16:30 Diodydd Rhwydweithio ac Arddangosfa gan Gyflenwyr

Ymunwch â ni ar gyfer diodydd a chyfle i rwydweithio â chyflenwyr cynaliadwy.