Posted on 15th April 2021

Thuiswerken en CO2-reductie in ‘het nieuwe normaal’

Bij albert gebruiken we onder andere de elektriciteits- en gas verbruiken van de gebouwen voor het calculeren van de CO2 uitstoot van de programma’s. Heeft het thuiswerken tijdens de coronapandemie geleid tot een daling van het elektriciteits- en gasverbruik?

Uit de recent verschafte cijfers is gebleken dat het verbruik sinds het begin van de corona-tijd lichtelijk (maar niet drastisch) is gedaald in het BNNVARA/NTR-gebouw. In het entreegebouw is het restaurant een tijd dicht geweest en staan stroomvreters zoals de vaatwasser, frituurpannen en andere apparaten van het kookeiland uit. Wat betreft het koelen en verwarmen van het gebouw zijn er niet veel verschillen, want het maakt wat dit betreft niet uit of een gebouw voor 10 of 1000 mensen op temperatuur moet worden gebracht. Wel is er een daling te zien van het elektriciteitsverbruik. Dat komt door de afwezigheid van medewerkers: de verlichting op de kantoren gaat niet aan, de computerschermen blijven uit en men maakt geen gebruik van opladers om apparaten op te laden.

Het structurele karakter van het thuiswerken heeft uiteraard ook gevolgen voor het verbruik in huis en de daaraan verbonden kosten. De werkgever is verplicht bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving, maar onder deze verplichting vallen geen zaken zoals het verwarmen van het huis.

In de huidige CO2-calculaties wordt de uitstoot van het thuiswerken ook niet meegerekend, we gaan uit van de bezetting op kantoor in de ‘oude’ situatie. De extra uitstoot vindt echter natuurlijk wel plaats, dus daarom een paar aandachtspunten voor het thuiswerken.

Praktische tips

  • Check nog eens je energieleverancier en kies (als je situatie dat toelaat) voor groene stroom, bij voorkeur uit 100% Nederlandse bronnen en CO2-gecompenseerd gas
  • Overweeg de aanschaf van een elektrische fiets voor woon-werkverkeer, mogelijk kan daarbij gebruik gemaakt worden van een fietsplan vanuit de werkgever
  • Het delen van auto – carpoolen is nu lastiger door beperkingen en OV niet altijd een optie, dus (her)onderzoek de opties van elektrisch rijden
  • De airco en/of verwarming een standje lager zetten

Het Nibud publiceerde een artikel over wat het werknemers gemiddeld genomen kost om thuis te werken. De cijfers over de bedragen die ze naar buiten hebben gebracht lijken haast verwaarloosbaar: €0,04 aan stroomkosten, €0,70 voor de enkele kopjes koffie of thee, €0,02 voor de velletjes wc-papier die we verbruiken door de bezoeken aan ons eigen toilet. Dit alles bij elkaar opgeteld komt neer op dat thuiswerken gemiddeld €2 per dag kost. Dit lijkt in eerste instantie niet heel veel, maar op jaarbasis komt dit bij een fulltime functie uit op €440 dat tot dusver niet wordt gecompenseerd door de werkgever.

Deze bedragen zijn gemiddelden berekend over de jaarcijfers die het Nibud bijhoudt, dus er zullen grote verschillen zijn tussen huishoudens, maar duidelijk is wel dat thuiswerken een impact heeft op de portemonnee van de werknemer. De vakbond FNV heeft al aangekondigd de cao-onderhandelingen voor een thuiswerkregeling aan te willen gaan en wil dan per sector kijken wat een reële vergoeding is voor het thuiswerken. De eerste cao-onderhandeling die in september begint is die in de financiële sector en in september stemt ook het ledenparlement over 5 procent loonsverhoging om de thuiswerkers tegemoet te komen.

Glas in de glasbak, groene en fruit in de groenbak en plastic afval in een plastic container. We zijn steeds actiever bezig met het scheiden van ons afval. Maar heeft dat zin?

NPO Kennis legt het hier uit